Psf Castelló realitza la segona Acollida de Voluntariat del 2015

Psf Castelló realitza la segona Acollida de Voluntariat del 2015

El voluntariat social i compromès fa necessari la formació i el treball en xarxa,per aixòabans de començar el voluntariat a Psicòlegs sense Fronteres volem queconeguin el que femla manera com es porta a terme i després d’aixòlespersones que segueixin interessadespassaran a formar part de l’equip de voluntaris en l’àrea que més els interessi.

La reunió es realitzarà el pròxim dissabte 16 d’octubre de 2015 al CasalPopular de Castellócarrer d’Amunt167. Té una durada de 3 horesdes de les 17:00 a 20:00 horesEs tractaran els següents temes:

-Els Moviments socials i Tercer Sector
-Parlem De les ONG
-Participació Ciutadana i Associacionisme
-Què  Qui som Psicòlegs sense Fronteres